KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Inspire Leadership Spółka z o. o.  z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 35 07951, e-mail: kontakt@inspire-leadership.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, wykonania umowy lub obowiązków Administratora. Przetwarzane dane osobowe to imię, nazwisko, firma i dane kontaktowe (w tym adres email) podane przez Ciebie w formularzu maila. Dane nie są i nie będą udostępniane ani używane dla celów marketingowych innych podmiotów poza Administratorem.
 3. Dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody- (art. 6. Ust. 1 a) Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 Ust. 1 b) RODO –gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – w razie rejestracji na konferencje i rozliczenia opłat z tego tytułu, na podstawie art. 6. Ust. 1 f) RODO- gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – w celu oraz na podstawie art. 6 Ust 1 c) RODO – to jest gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora – w celu spełnienia obowiązków podatkowych.
 4. Prawnie uzasadnione interesy Administratora to działania związane z marketingiem usług własnych.
 5. Odbiorcami danych mogą być zaufani partnerzy Administratora – podmioty przetwarzające dane w celach wsparcia usług Administratora- podmioty świadczące usługi PR, IT i księgowe, podmioty z grupy kapitałowej Administratora/naszej.
 6. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań  ograniczających zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, w przypadku obowiązku prawnego Administratora – przez czas trwania obowiązku, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora lub stron trzecich – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, w tym związanego z ewentualnymi roszczeniami, to jest do ich przedawnienia.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu i ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub zawartej umowy.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@inspire-leadership.pl
 9. Podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu kontaktowym jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na maila. Dane nie będą profilowane w celach marketingowych, z wyłączeniem reklamowych plików cookies.
 10. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 11. Szczegółowe informacje na temat zasad prywatności stosowanych przez Administratora znajdują się pod na stronie:
  RODO > POLITYKA PRYWATNOŚCI INSPIRE
 12. W razie zastrzeżeń do przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.