CORE QUALITIES PROGRAM®
KWADRANT OFMANA

Trzydniowy program certyfikacyjny, dzięki któremu odkryjesz własne cechy rdzenne i pułapki oraz to, co w relacjach z innymi może być dla Ciebie wyzwaniem czy wręcz alergiąZdobytą wiedzę wykorzystasz do budowania świadomych i skutecznych relacji z otoczeniem, w życiu prywatnym i zawodowym.  Otrzymasz niezbędną wiedzę i narzędzia, aby wykorzystać koncepcję Core Quadrant® w swojej firmie lub w swoich zespołach. Jeżeli jesteś coachem, terapeutą, trenerem biznesu lub konsultantem otrzymasz certyfikat Train the Trainer Core Qualities® uprawniający Cię do pełnego stosowania koncepcji Core Quadrant®  w swojej praktyce zawodowej.

Warsztat certyfikacyjny Train the Trainers

Core Qualities Program® to trzydniowy intensywny program rozwoju osobistego, prowadzony przez Daniela Ofmana, twórcę koncepcji Core Quadrants®, poświęcony odkrywaniu własnych tzw. cech rdzennychpułapekwyzwań oraz alergii w relacjach z innymi ludźmi.

Program ten dedykowany jest profesjonalistom, takim jak:

  1. coachowie, terapeuci, trenerzy biznesu, konsultanci;
  2. menadżerowie, kadra kierownicza;
  3. osoby kierujące pionami HR i  HR Business Partnerzy;
  4. specjaliści w obszarach, w których przywództwo i rozwój osobisty uznawane są za ważne;

oraz wszystkim osobom, które dbając o własny rozwój, chcą lepiej zrozumieć siebie, swoje postępowanie oraz swoje relacje.

Uczestnicy kończący szkolenie otrzymają certyfikat Train the Trainer Core Qualities® uprawniający do pełnego stosowania koncepcji Core Quadrant (KWADRANT OFMANA) w swojej profesjonalnej praktyce, np. szkoleniowej, coachingowej, czy też terapeutycznej.

kwadrant Ofmana

Kwadrant Ofmana

Cecha rdzenna

Wszyscy przychodzimy na świat wyposażeni w pewną liczbę cech, które Daniel Ofman nazwał cechami rdzennymi. Cechy te to nasze atrybuty; stanowią nieodłączną część naszej istoty.

Cechy rdzenne są tym, co nadaje człowiekowi koloryt i indywidualność, co natychmiast kojarzy nam się z daną osobą. Może to być ktoś troskliwy, dobrze zorganizowany, zdecydowany wrażliwy – to pierwsze z brzegu przykłady.

Jeżeli ktoś mówi o posiadanej przez siebie umiejętności, za którą jest doceniany, że “przecież każdy może to zrobić”, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z jego cechą rdzenną.

Cecha rdzenna jest czymś stałym – nie można jej włączać lub wyłączać na życzenie, można ją jedynie ukrywać.

Pułapka

Każda cecha rdzenna ma swój cień. Tę ciemną stronę należy postrzegać jako wypaczenie cechy rdzennej, polegające na jej nadmiarze a nie przeciwieństwie. Dobrze opisuje to zjawisko zwrot “za wiele dobrego”. Dobrze jest być zdeterminowanym, ale nadmiar determinacji może przerodzić się w agresywność. Zaleta zamienia się w wadę.

W ten sposób dochodzimy do tzw. pułapki, czyli wypaczenia cechy rdzennej. Pułapka to negatywna cecha, która przypisywana jest danej osobie.

Wyzwanie

Idąc dalej, dochodzimy do wyzwania, które zawsze towarzyszy naszej cesze rdzennej. Wyzwanie jest pozytywnym przeciwieństwem pułapki.

Pozostając przy naszym przykładzie: pozytywnym przeciwieństwem agresywności może być cierpliwość lub spokój. Te cechy stanowią wyzwanie dla osoby zdeterminowanej; jej zadaniem jest znalezienie równowagi pomiędzy determinacją a cierpliwością.

Sztuka polega na osiągnięciu równowagi między dwiema pozytywnymi cechami. Dzięki temu, że podejmujemy swoje wyzwanie, możemy uniknąć wpadnięcia w naszą pułapkę.

Alergia

A co stanie się, gdy zetkniemy się z kimś, kto posiada w nadmiarze cechę będącą naszym wyzwaniem? Wyobraźmy sobie, że osoba zdeterminowana (cecha rdzenna), która stara się ćwiczyć w cierpliwości (wyzwanie), by nie popaść w agresywność (pułapka) spotyka się z biernością, czyli wypaczeniem (nadmiarem) cierpliwości.

Bierność w naszym przykładzie nazwiemy alergią dla danej osoby. Osoba zdeterminowana, gdy napotka czyjąś bierność, szybko może wpaść w swoją pułapkę,  w agresywność, czyli właśnie zareagować alergicznie na nadmiar cechy będącej jej wyzwaniem.

Tak w bardzo dużym skrócie wygląda budowa tzw. Kwadrantów Ofmana. Na szkoleniu poznasz również kwadranty maskujące, podwójne, firmowe i kulturowe. Nauczysz się budować kwadranty dla siebie i/lub swoich klientów.