Core Quadrant certification training in Poland

Zapraszamy Cię na 3-dniowe szkolenie certyfikacyjne Train the Trainer Core Qualities®, na którym zdobędziesz:

▶︎ wiedzę umożliwiającą stosowanie modelu Core Quadrant® Daniela Ofmana w codziennej pracy jako menedżer, lider, coach lub trener biznesu

▶︎ uprawnienia do prowadzenia szkoleń indywidualnych i grupowych przy wykorzystaniu Kwadrantu Ofmana

Szkolenie certyfikacyjne Kwadrant Ofmana już w Polsce!

Czy chcesz wykorzystywać w pracy legendarny model stworzony przez Daniela Ofmana?

Model Core Quadrant®  (Kwadrant Ofmana) jest stosowany na całym świecie w firmach, organizacjach edukacyjnych, jako narzędzie wspierające skuteczność organizacyjną lepszą komunikację i działania rozwojowe skierowane do zespołów i osób indywidualnych; na przestrzeni ostatnich 20 lat ponad 2500 osób skorzystało z programu certyfikacyjnego.

Dlaczego Kwadrant Ofmana stał się powszechnie wykorzystywanym narzędziem?

Obecne czasy stawiają menedżerom wysokie wymagania: muszą być świetnymi specjalistami w swoich dziedzinach, a zarazem umiejętnie budować relacje zarówno z przełożonymi, innymi menedżerami, jak i pracownikami. Dochodzi do tego istotny aspekt integralności wewnętrznej — czy to, co robię, jest zgodne ze mną? Jeżeli pojawiają się braki w którymkolwiek z tych obszarów, najprawdopodobniej ciężko Ci będzie osiągnąć sukces i zadowolenie.

Model Kwadrantów Ofmana oferuje osobom i zespołom znającym tę koncepcję unikalną możliwość integrowania trzech kluczowych w życiu i pracy obszarów naszego funkcjonowania:

  • obszaru JA („co się dzieje we mnie?”) – wewnętrznego funkcjonowania osoby czy zespołu
  • obszaru MY („co się dzieje między nami?”) – obszaru relacji, które mamy i budujemy z innymi ludźmi
  • obszaru TO  („do jakich rezultatów dążymy?”) – zadań i rzeczy, którymi się zajmujemy i mamy do wykonania

Czego się nauczysz?

▶︎ nauczysz się funkcjonować na styku 3 obszarów:

▷ co się dzieje we mnie? (sfera JA)

▷ co się dzieje między nami? (sfera MY)

▷ do jakich rezultatów dążymy? (sfera TO)

▶︎ uzyskasz wgląd we własne cechy rdzenne, pułapki, wyzwania i alergie

▶︎ poznasz różne metody budowania kwadrantów dla siebie i innych

▶︎ nauczysz się budować kwadranty indywidualne, podwójne, maskujące i kulturowe (grupowe)

▶︎ poznasz wiele możliwości wykorzystania modelu w pracy:

▷ w coachingu indywidualnym

▷ w rozwoju zespołów oraz coachingu grupowym

▷ w zarządzaniu zespołami

▷ w zarządzaniu konfliktem

▷ w udzielaniu konstruktywnej informacji zwrotnej

▷ w rozwijaniu umiejętności przywódczych

▷ w zarządzaniu zmianą kultury organizacyjnej

▷ na potrzeby samoświadomości i rozwoju osobistego

Core Quality 2024

Co otrzymujesz?

▶︎ Tytuł certyfikowanego Trenera Core Quadrant®

▶︎ Prawo do wykorzystywania logo i materiałów Core Quadrant®

▶︎ Dostęp do bazy materiałów szkoleniowych Core Quadrant® w języku polskim i angielskim (oraz 16 innych językach)

▶︎ Przynależność do międzynarodowej społeczności certyfikowanych trenerów Core Quadrant®

▶︎ Udział w cyklicznych wydarzeniach organizowanych przez Core Quality International® poświęconych zastosowaniom modelu Core Quadtant®

▶︎ poznasz narzędzia do wykorzystania modelu w pracy:

▷ w coachingu indywidualnym

▷ w rozwoju zespołów oraz coachingu grupowym

▷ w zarządzaniu konfliktem

▷ w udzielaniu konstruktywnej informacji zwrotnej

▷ w rozwijaniu umiejętności przywódczych

▷ w zarządzaniu zmianą kultury organizacyjnej

▷ na potrzeby samoświadomości i rozwoju osobistego

▶︎ jeżeli jesteś coachem, zyskujesz 24 godziny Continuing Coach Education w ICF (Międzynarodowej Federacji Coachingu)

Dla wielu członków naszej społeczności certyfikacja ta była unikalną sposobnością do uczynienia milowego kroku w ich rozwoju zawodowym i osobistym. 

Jeżeli jesteś:

▶︎ coachem lub mentorem

▶︎ menedżerem lub liderem zespołu

▶︎ trenerem biznesu lub doradcą biznesowym

▶︎ dyrektorem lub menedżerem HR

▶︎ HR Business Partnerem

▶︎ terapeutą lub medatorem

i chcesz rozwijać się zawodowo oraz stosować model Core Quadrant® w pracy zgodnie z koncepcją opracowaną przez Daniela Ofmana – to szkolenie jest dla Ciebie.

kwadrant Ofmana kto prowadzi

Niels-Peter van Doorn

Niels-Peter jest najbliższym współpracownikiem Daniela Ofmana i współprowadzi Core Quality International, firmę konsultingową założoną przez Daniela. Jest też wieloletnim certyfikowanym trenerem Core Quadrant®️ oraz konsultantem w obszarze strategii i rozwoju przywództwa, ładu korporacyjnego i współpracy międzynarodowej. Ma 30-letnie doświadczenie w biznesie, pracował w wielu krajach Europy z wiodącymi organizacjami w sektorze prywatnym i publicznym. Jest często zapraszanym gościem-mówcą na temat powiązań między przywództwem a rozwojem organizacyjnym.

Maciej Wiśniewski

Maciej jest certyfikowanym trenerem Core Quadrant®️,  praktykiem biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem jako menedżer i konsultant w obszarze zarządzania biznesem, projektami, zmianą i komunikacją. Zarządzał polskimi i międzynarodowymi firmami świadczącymi usługi profesjonalne i technologiczne. Od 2009 roku, równolegle do swojej pracy zarządczej, zaczął specjalizować się we wspieraniu członków kadr zarządczych oraz przedsiębiorców w obszarach: przywództwa, zarządzania, skutecznej komunikacji, organizacji i rozwoju biznesu. Specjalista w zakresie przywództwa, coach, mentor i trener. Jest założycielem i prezesem Inspire Leadership Sp. z o.o.

Inspire Leadership Sp. z o.o. jest wyłącznym partnerem szkoleniowym Core Qualities® Daniela Ofmana w Polsce.

Informacje praktyczne

▶︎ Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w Novotel Airport Hotel.

▶︎ Cena szkolenia wynosi 8200 zł netto + 23% VAT, płatne w dwóch ratach:

▶︎ Pierwsza rata w wysokości 2460 zł netto + 23% VAT płatna przy rezerwacji miejsca (kwota pierwszej raty jest zwrotna do 22 lipca 2024).

▶︎ Druga rata w wysokości  5740 zł netto + 23% VAT jest płatna do 23 września 2024.

Cecha rdzenna, pułapka, wyzwanie i alergia

Cecha rdzenna to atrybut stanowiący nieodłączną część nas samych

Wszyscy przychodzimy na świat wyposażeni w pewną liczbę cech, które Daniel Ofman nazwał cechami rdzennymi.

Cechy rdzenne są tym, co nadaje człowiekowi koloryt i indywidualność, co natychmiast kojarzy nam się z daną osobą. Wpływają one na dostępne nam sposoby dostosowywania, znajdowania się i reagowania w różnych sytuacjach. 

Jeżeli ktoś mówi o posiadanej przez siebie umiejętności, za którą jest doceniany, że “przecież każdy może to zrobić”, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z jego cechą rdzenną.

Cecha rdzenna jest czymś stałym – nie można jej włączać lub wyłączać na życzenie, można ją jedynie ukrywać.

Pułapka jest wypaczoną formą cechy rdzennej

Każda cecha rdzenna ma swój cień. Tę ciemną stronę należy postrzegać jako wypaczenie cechy rdzennej polegające na jej nadmiarze a nie przeciwieństwie. Dobrze opisuje to zjawisko zwrot “za wiele dobrego”. Dobrze jest być zdeterminowanym, ale nadmiar determinacji może przerodzić się w namolność lub agresywność. Zaleta zamienia się w wadę.

W ten sposób dochodzimy do tzw. pułapki, czyli wypaczenia cechy rdzennej. Pułapka to negatywna cecha, która przypisywana jest danej osobie.

Wyzwanie to pozytywne uzupełnienie cechy rdzennej

Idąc dalej, dochodzimy do wyzwania, które jest dopełnieniem naszej cechy rdzennej. Wyzwanie jest pozytywnym przeciwieństwem pułapki.

Pozostając przy naszym przykładzie: pozytywnym przeciwieństwem agresywności może być cierpliwość lub spokój. Te cechy stanowią wyzwanie dla osoby zdeterminowanej; jej zadaniem jest znalezienie równowagi pomiędzy determinacją a cierpliwością.

Alergia jest nadmiarem cechy stanowiącej dla nas wyzwanie

A co stanie się, gdy zetkniemy się z kimś, kto posiada w nadmiarze cechę będącą naszym wyzwaniem? Wyobraźmy sobie, że osoba zdeterminowana (cecha rdzenna), która stara się ćwiczyć w cierpliwości (wyzwanie), by nie popaść w agresywność (pułapka) spotyka się z biernością, czyli wypaczeniem (nadmiarem) cierpliwości.

Bierność w naszym przykładzie nazwiemy alergią dla danej osoby. Osoba zdeterminowana, gdy napotka czyjąś bierność, szybko może wpaść w swoją pułapkę  (agresywność), czyli właśnie zareagować alergicznie na nadmiar cechy będącej jej wyzwaniem.

Poniższa grafika jest ilustracją opisanego kwadrantu:

kwadrant Ofmana