POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
WWW.INSPIRE-LEADERSHIP.PL

 1. Informacje ogólne. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Inspire Leadership Spółka z o. o.  z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 35 07 951, e-mail: kontakt@inspire-leadership.pl poprzez serwis www.inspire-leadership.pl
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Inspire Leadership Sp z o. o.  z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, tel. +48 22 35 07 951, e-mail: kontakt@inspire-leadership.pl, KRS 0000639110, NIP 9512419652, REGON 365487031.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych 2016/679 (RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, innymi właściwymi przepisami, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie jego uzasadnionego interesu, w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy lub gdy wymaga tego obowiązek prawny Administratora.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji; b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
 6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 11. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Serwisie chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 12. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 13. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych.
 14. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania danych w dowolnym momencie. Administrator może w razie wątpliwości weryfikować dane takiej osoby.
 15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 16. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis inspire-leadership.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 17. Pełna Klauzula Informacyjna zgodna z RODO znajduje się w menu RODO >  KLAUZULA INFORMACYJNA.
 18. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.